Veri Tabanı Mühendisi (BTA2023-1)

Ziraat Teknoloji
Publish Date: 5/19/2023

İş Tanımı

 • Yeni uygulamalar için veritabanı tasarlamak, kurulumlarını yapmak ve işletime almak,

 • Veritabanı performans ve kapasite metriklerini izlemek, bakım ve önleyici aksiyonları almak,

 • Yedek alma ve geri dönme kontrolleri, zamanlı iş takibi, loganalizi yapmak,

 • Olası performans problemlerine karşı sorgu iyileştirmeleri yapmak,

 • Kritik sistemlerin yakın ve uzak senkron–asenkron yedekliliğini oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,

 • Sistemlerin versiyon ve yama takibini yapmak ve güncellemeleri yapmak,

 • Veritabanı tablolarını arşivleme politikalarına uygun olarak arşiv prosedürünü işletmek,

 • Performans iyileştirme amaçlı tablo ve index bakımlarını yapmak,

 • Talep ve projeleri incelemek, uygulanabilirliği değerlendirmek, paydaşlarla toplantı yapmak ve gerektiğinde alternatif çözüm önerileri sunmak,

 • Gerektiğinde üretici / entegretör firmalara case açıp çözüm sağlanana kadar takibini sağlamak,

 • Yönettiği sistemler ile ilişkili POC çalışması yapmak,

 • Olağanüstü durum planları ve Veritabanı sistemleri prosedürlerini hazırlamak/uygulamak,

 • Oracle ya da Microsoft SQL Veritabanı sistemlerinden en az birinde yönetim ve işletim tecrübesine sahip olmak ve yukarıda bahsi geçen sorumlulukları bu sistemlerde uygulayabilmek.

Genel Nitelikler ve Yetkinlik

 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Fizik, Yapay Zeka Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak,

 • Oracle ya da Microsoft SQL Veritabanı yönetimi alanında 2-12 deneyimli olmak,

 • Veritabanı nesnelerinin (Table, Data Type,Constraints,Default, Rule, Index, View, Stored Procedure, Trigger) işlevi ve kullanımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

 • SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

 • Her iki veritabanı yönetimi için yüksek erişlebilirlik, yedeklilik, yedek alma, olağanüstü durum planlaması konularında tecrübe sahibi olmak,

 • Oracle Veritabanı yönetimi için RAC, ActiveDataguard,Goldengate, ASM ve Exadata konuları hakkında deneyimli olmak,

 • Microsoft SQL Veritabanı sistemleri için Avaliability Group, Microsoft Cluster, Mirroring , Logshipping konuları hakkında deneyimli olmak,

 • Microsoft SQL Veritabanı sistemleri için Query store, execution plan inceleme ve dmv kullanımında tecrübe sahibi olmak

 • Tercihen PostgreSQL, MySQL Veritabanı yönetim sistemi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 • Ekip çalışması, problem çözme ve analitik düşünme yetkinliklerine sahip olmak,

 • Tercihen ileri seviye İngilizce bilmek,

Çalışma Yeri / Şekli : Ankara, İstanbul / Hibrit

Keywords: Oracle dba, Real Application Cluster, RAC, Oracle Automatic Storage Management, ASM, Veritabanı, database, dataguard, golden gate, exadata, 11g, 12c, 19c Microsoft SQL, Microsoft Cluster, Avaliability Group, MSSQL AG, Mirror, Logshipping
Share
Application deadline: 12/31/2023 23:55
HRPeak